Polansky Robert

V 70. a 80. rokoch 20. storočia vstupuje ako mladý adept umenia na slovenskú výtvarnú scénu. V týchto rokoch sa stretáva a komunikuje s viacerými konceptuálnymi umelcami. Robert Polansky vo svojich dielach vraví o subjektívnom prežití duchovnej i materiálnej podstaty bytia, zdanlivo jednoduchých, ale vypovedajúcich o objektívnych zákonitostiach princípov harmónie. Autor kladie vo svojich prácach veľký dôraz na farebnosť – kontrastnú, výbušnú, ale súčasne citlivo vyváženú v tom-ktorom námete. Keď chceme poňať kompozíciu diela „minimalisticky“, začíname vnímať priestor – nekonečna a súčasne detailu, ktorý nás vtiahne do motívu a sujetu vyrieknutého autorom. O čo sa vo svojej tvorbe opiera? Vraví sám: „O svoju vlastnú skúsenosť, pozorovanie a sústavné analyzovanie.“ Autor vystavuje na Slovensku i v zahraničí. Žije a tvorí v Bratislave.
PhDr. Marta Hučková – kurátorka.

In 1970s and 1980s he enters as a young adept of art the Slovak scene of fine art. In this period he encounters and communicates with several conceptual artists. Robert Polansky in his works narrates about subjective experiencing of spiritual and material essence of being, which is seemingly simple, but which tells us much about objective principles of harmony.The author puts a great emphasis on colourfulness – which is contrastive and explosive but simultaneously sensitively balanced in this or that theme. When we want to conceive the composition of his work of art in a „minimalistic“ way, we start to perceive space – the space of the infinite and at the same time of the detail which draws us into the chosen theme and sujet expressed by its author. What is the basis on which he supports his art? He himself says: „On my own experience, on observation and permanent analysing things.“ This author exhibits his works in Slovakia and abroad. He lives in Bratislava where he produces his art works.
Marta Huckova – curator


Samostatné výstavy:
1990 – DIART & Conceptual Art, Bratislava
2000 – GMB Mirbachov palác, Bratislava
2007 – De Natura Sonoris I., Apollo Business Center, Bratislava, - De Natura Sonoris II., Apollo Business Center, Bratislava
2008 – Maxart, Nitra, - Cafe Gallery, Bratislava, - Agora Gallery, New York, - Porto Sant Elpidio, Italy, - Apolo Business Center, Bratislava , - Gallery, Senec, - T-Gallery, Bratislava
2009 – T-Gallery, Bratislava
2011 – Apollo Business Center, Bratislava
2012 – Gallery M++, Bratislava, - Cafe Gallery, Bratislava, - Apollo Business Center, Bratislava
2019 – Twin City Business Gallery, - Galéria Michalský dvor, - BC Kerametal Office Gallery, - Audi Exclusive Gallery - Letný ART MIX 2019, - Ragala Art Gallery, Hainburg
2020 – Palm Art Mix 2020 Praha, - Zimný Art Mix 2020 Bratislava, - Accace Office Galler Bratislava, - Staromestská galéria Zichy Bratislava

Vybrané díla autora

» Všechny díla autora