Orest Dubay ml.

Akademický maliar Dubay Orest ml. sa narodil v Bratislave 13. apríla 1954. Tu študoval na Vysokej škole výtvarných umení odbor reštaurovanie u prof. Karla Veselého. Po ukončení štúdií sa venuje autorskej serigrafií, reštaurovaniu a tvorbe do architektúry. Od konca 80-tych sa systematicky venuje olejomaľbe, kde rozvíja prvky používané v grafike, neobmedzovaný pôvodnou technikou. V tom čase ho zaujali aj nové možnosti počítačovej grafiky. Spočiatku sú to čiernobiele kompozície kombinované so sieťotlačou. S pribúdajúcimi možnosťami tvorí virtuálne priestorové objekty, neskôr v kombinácii s digitálne spracovanými fotografiami stromov, alebo vlastných olejomalieb. Pri svojej tvorbe, vychádza s intuitívnych predstáv a chápania krásy v jednoduchosti a čistote.

Vybrané díla autora

» Všechny díla autora