názov díla: Boli sme tam
motyv: Zvieratá
technika: Olej
rok výroby: 2009
cena: 11 975 Kč
rozměry: 100 x 100 cm
poznámka: akryl-olej na plátne

Pauko Peter

OSOBNÉ ÚDAJE Meno: Mgr. Peter Pauko Dátum narodenia: 22.6. 1982 VZDELANIE 09/2001 - 05/2006 UKF Nitra, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: výtvarná výchova pod vedením Karola Barona a Roberta Bielika PRAX 09/2004 - doteraz Pedagóg výtvarnej výchovy na SZUŠ Piaristická 2, Nitra VÝSTAVNÁ ČINOSŤ www.pauko.sk 12/2008 Kolektívna výstava ...
Pokračování...

Díla autora