názov díla: Jesenná krajina
motyv: Krajina
technika: Olej
rok výroby: 1971
cena: 24 461 Kč
rozměry: 50 x 30 cm

Hučko Karol

Miesto narodenia: Bratislava Dátum narodenia: 10.05.1929 Zomrel: 01.06.2003 Široký myšlienkový rozptyl a početná grafická i maliarska produkcia Karola Hučku tvorí súčasť výtvarného prejavu generácie, ktorá sa umelecky realizovala po roku 1948. Príklon k realistickému spodobovaniu javovej skutočnosti má niekoľko vývojových fáz, ktoré sa prelínaj&uacu...
Pokračování...

Díla autora